ویزا کارت اسلامی در اولین بانک اسلامی روسیه

کد خبر: 272572 سه شنبه 23 شهریور 1395 - 12:21
ویزا کارت اسلامی در اولین بانک اسلامی روسیه

لیلا محرابی
به گزارش
IFN، با توجه به استقبال اجرای طرح بانکداری اسلامی در مناطق مسلمان روسیه، اولین بانک اسلامی روسیه [1] جهت انجام عملیات منطبق بر قوانین شریعت در مارس سال ۲۰۱۶ در جمهوری تاتارستان تأسیس گردید.

این بانک طبق اصول بانکداری در جنوب شرق آسیا و خاورمیانه جهت ارائه خدمات بانکداری اسلامی به افراد و شرکت‌ها و با هدف ایجاد کانال ارتباطی برای افزایش سرمایه‌گذاری اسلامی از کلیه کشورها در روسیه فعالیت می‌نماید.

به نقل از خبرگزاری IFN (مرکز مالی اسلامی)، اولین بانک اسلامی روسیه قرار است با انتشار بیش از ۱۰۰۰ کارت‌ بانکی اسلامی بدون بهره برای مسلمانان تا پایان سال مالی ۲۰۱۶، تحولی در نظام پرداخت اسلامی ایجاد نماید.

مدیر این بانک از انتشار بیش از ۱۰۰ ویزا کارت در سه ماهه اول فعالیت خود و استقبال شدید این طرح خبر داد و گفت: این کارت‌ها برای کلیه ساکنین منطقه تاتارستان و مناطق دیگر قابل دسترسی است. علاوه بر این هیچ بهره‌ای به این کارت‌ها تعلق نمی‌گیرد و در صورت‌های مالی بانک‌ها برای این مورد یک حساب جداگانه معرفی شده است.


[1] Kazan-based Partner Banking Center