تحلیل نظری الگوی بانک اسلامی دبی

کد خبر: 272686 یکشنبه 11 مهر 1395 - 11:17
تحلیل نظری الگوی بانک اسلامی دبی

فصلنامه اقتصاد اسلامی در شماره 62 از سال شانزدهم خود مقاله‌ای با عنوان «تحلیل نظری الگوی بانك اسلامی دبی (راهبردهایی برای اصلاح قانون بانكداری ایران)» به قلم سیدعباس موسویان، محمدنقی نظرپور و یحیی لطفی نیا منتشر كرده است.

در چكیده این مقاله می‌خوانیم:

«با گسترش بانكداری اسلامی در نقاط گوناگون جهان الگوهای بسیاری از بانكهای اسلامی ارائه شد كه شناخت آنها میتواند زمینه همگرایی و استانداردسازی خدمت‌های ارائه شده از سوی بانكهای اسلامی و بهره‌گیری از تجربه‌های همدیگر را فراهم كند. از جمله بانكهای اسلامی كه چنین ویژگی دارد، بانك اسلامی دبی است. معرفی الگوی عملیاتی بانك پیش گفته در جایگاه بانكی پیش رو در خدمات مالی اسلامی و نقد و بررسی آن می‌تواند نقش موثری در ارتقای فعالیت بانك‌های كشورهای دیگر به ویژه ایران داشته باشد.

در مقاله پیش رو با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع كتابخانهای و اینترنتی به بررسی این فرضیه می‌پردازیم كه «الگوی عملیاتی بانك اسلامی دبی از جامعیت، مشروعیت و كارایی مناسبی برخوردار است». نتیجه‌ها نشان میدهد كه از لحاظ جامعیت در بخش تجهیز و تخصیص منابع مالی این بانك جامعیت لازم را دارد. از لحاظ مشروعیت نیز یگانه ایراد مبنایی وارد بر بانك، استفاده از مضاربه در تمام بخشهای اقتصادی است؛ در حالی كه مضاربه به قول مشهور فقهیان امامیه اختصاص به بازرگانی دارد. این بانك از جهت شاخصهای كارایی نیز كارایی مناسبی دارد؛ بنابراین جا دارد به الگوی عملیاتی این بانك در اصلاح قانون بانكداری ایران توجه شود.»

علاقمندان می‌توانند این مقاله را از این نشانی دریافت نمایند.