اثرات چالش‌های زیست محیطی بر بانک‌های اسلامی عربستان

کد خبر: 272799 یکشنبه 21 آذر 1395 - 10:17
اثرات چالش‌های زیست محیطی بر بانک‌های اسلامی عربستان

به نقل از سایت خبری CPI و براساس جدیدترین گزارش موسسه اعتبارسنجی فیچ (Fitch) عوامل زیست‌‌محیطی در بانک‌های اسلامی عربستان سعودی منجر به بروز چالش‌ شده‌اند. نگه داشتن قیمت‌های نفتی در سطحی پایین، خسارات و عوارضی را در حوزه‌های رشد اقتصادی و مخارج دولت به همراه داشته است. حوزه‌هایی که خود از قدرت تاثیرگذاری بر دیگر بخش‌های خاص به ویژه آن بخش‌هایی که به مخارج دولتی وابسته هستند برخوردارند.

از اینرو تزلزل و تغییر موقعیت معیارهای فعلی و قوی کیفیت دارایی، محتمل است. به عبارت دیگر این تزلزل در سایه کاهش رشد تامین مالی اسلامی و ریسک بالای آنها در بخش‌های دوره‌ای نمو پیدا می‌کند. در حال حاضر وضعیت نقدینگی با تزریق نقدینگی توسط دولت و تقاضای تدریجی برای تامین مالی تثبیت شده است. هرچند احتمالا،ً سودآوری تحت فشار ناشی از رشد آرام و تدریجی تامین مالی قرار می‌گیرد.

تامین مالی اسلامی، صنعتی بالغ و توسعه‌یافته در کشور عربستان سعودی است. بانک‌های اسلامی در حدود ۴۳ درصد از سیستم بانکداری را در پایان شش ماهه اول سال ۲۰۱۶ به خود اختصاص داده‌اند که از ۳۶.۶ درصد در شش ماهه اول و ۴۲ درصد در پایان سال ۲۰۱۵ بیشتر است. گیشه‌های اسلامی بانک‌های متعارف نیز ۲۴ درصد بوده که در مقایسه با ۱۸.۶ درصد متعلق به شش ماهه اول سال ۲۰۱۵ بیشتر است ولی این نسبت در مقایسه با کل سال ۲۰۱۵ بدون تغییر باقی مانده است.

در حال حاضر ۱۲ بانک‌ تجاری در عربستان‌سعودی مجوز فعالیت دارند که از این تعداد ۴ بانک به طور کامل منطبق با شریعت حرکت می‌کنند و مابقی ترکیبی از محصولات و خدمات بانکی متعارف و منطبق با شریعت را ارائه می‌دهند.
تدوین: زینب بیابانی