چارچوب جدید کفایت سرمایه برای بانک‌های اسلامی در مالزی

کد خبر: 283222 دوشنبه 30 مرداد 1396 - 10:52
چارچوب جدید کفایت سرمایه برای بانک‌های اسلامی در مالزی


بانک مرکزی مالزی (بانک نگارا) در ماه مارس ۲۰۱۷، استاندارد جدیدی با عنوان «چارچوب کفایت سرمایه بانک‌های اسلامی (دارایی‌های موزون به ریسک)» منتشر کرده است. در این استاندارد، روش‌های اندازه‌گیری دارایی‌های موزون به ریسک (
RWA) به منظور محاسبه کفایت سرمایه در سه مجموعه ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی به شرح ذیل معرفی شده است.
 

نوع ریسک

روش‌های اندازه‌گیری

ریسک اعتباری

رویکرد استاندارد

رویکرد مبتنی بر رتبه‌بندی داخلی (IRB)

ریسک بازار

رویکرد استاندارد

رویکرد مدل‌های داخلی (IMA)

ریسک عملیاتی

رویکرد شاخص پایه (BIA)

رویکرد استاندارد (TSA)

رویکرد استاندارد جایگزین (ASA)


 
این استاندارد با توجه به ویژگی‌ها و ضوابط مربوط به بانک‌های اسلامی تدوین شده و دامنه کاربرد آن همه موسسات بانکی اسلامی مطرح شده در قانون خدمات مالی اسلامی سال ۲۰۱۳ مالزی را دربرمی‌گیرد. بخش‌های اصلی استاندارد به شرح ذیل است:

-         معرفی (شامل خلاصه مدیریتی، دامنه کاربرد، مبنای قانونی، سطح کاربرد)

-         ریسک اعتباری (روش‌های اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری)

-         ریسک عملیاتی (روش‌های اندازه‌گیری و مدیریت ریسک عملیاتی)

-         ریسک بازار (روش‌های اندازه‌گیری و مدیریت ریسک بازار)

-         الزامات مربوط به اکسپوژرهای کلان ریسک

-         چارچوب تبدیل کردن به اوراق بهادار و الزامات سرمایه‌ای

-         الزامات مربوط به هلدینگ‌های مالی

علاقمندان می‌توانند متن کامل این استاندارد که در ۵۲۸ صفحه منتشر شده را از این نشانی دریافت نمایند.

تدوین: رسول خوانساری