شماره ۲۳ فصلنامه «اقتصاد و بانکداری اسلامی»

کد خبر: 293790 چهارشنبه 3 مرداد 1397 - 9:38
شماره ۲۳ فصلنامه «اقتصاد و بانکداری اسلامی»

بیست و سومین شماره از سال هفتم فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی به همت انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران منتشر شد.

 

در این شماره، ده مقاله با عناوینی ذیل به چاپ رسیده است:

مطالعه تطبيقي بانكداري اسلامي و متعارف بحرين و بانكداري بدون رباي ايران (بارويكرد سودآوري) / مجيد عليرضايي ، محمدجواد محقق نيا، صمد يوسفي  

قرارداد اختيار معامله از منظر فقه اسلامي/ علي حق شناس، محمد حسين عبدالرحيميان، حميده رامتين

شناسايي چارچوب عملياتي بانك عدالت محور با استفاده از رويكرد اسلامي/ وهاب قليچ

تحليل محتواي پيش نويس سند الگوي اسلامي ايراني پيشرفت با معيار برخي شاخص هاي اقتصاد اسلامي در مقايسه با قانون اساسي ج. ا. ايران /سيد محمد حسن مصطفوي

بررسي سياست تعيين حداقل دستمزد در اقتصاد اسلامي/ محمدمهدي عسكري، اميراحمد ذوالفقاري

عدالت در بهره مندي از خدمات بخش بهداشت با بهره گيري از تامين مالي اسلامي با تاكيد بر وقف/ پرويز رستم زاده، شهره نصيرآبادي

بررسي رابطه متقابل حقوق مالكيت و تخصيص منابع اقتصادي با تاكيد بر ادبيات اقتصاد اسلامي/ محمدرضا يوسفي، سيد محسن سجادي، مريم خسروي زاد

توسعه و دين تاريخي/ ميثم موسايي

كدام بنگاه هاي اقتصادي از تامين مالي اسلامي استفاده مي‌كنند؟/ داود جعفري سرشت، زهرا عليزاده بكان  

ارزيابي الگوهاي سرمايه‌گذاري از منظر اسلامي با تاكيد بر اقتصاد ايران/ اميرحسين مزيني

علاقمندان می‌توانند برای تهیه این فصلنامه به این نشانی مراجعه کنند.