بانکداری اسلامی در کشور انگلستان

کد خبر: 293968 یکشنبه 25 آذر 1397 - 14:36
بانکداری اسلامی در کشور انگلستان

تمایل به بانکداری و تأمین مالی اسلامی در بریتانیا همسو با مقبولیت روز افزون این شـیوه بانکـداری در سایر کشورها می‌باشد. بریتانیا فعال‌ترین و پیشرفته‌ترین بخش بانکداری اسلامی را در اتحادیه اروپا داشـته و دروازه ورودی تأمین مالی اسلامی می‌باشد. انگلیس نخستین کشور غربی است که به تأسیس بانکداری خرد بر اسـاس قـوانین اسـلام اقـدام نمود و بانک اسـلامی بریتانیـا بـا تـصویب FSA در سـال ۲۰۰۴ تأسـیس شـده اسـت. انگلـیس به‌وسـیله شرکت‌های بین‌المللی و بزرگ‌ترین بانک‌های سنتی آسیای مرکزی که محصولات بانکداری اسلامی را در انگلیس و سایر کشورها ارائه می‌کنند به یک مرکز مالی مهم تبدیل شده است.

بانک‌های اسلامی انگلیس به ارائه خدمات حساب‌های پـس‌انـداز و حـساب‌هـای سـپرده بلندمـدت (خزانـه) می‌پردازند. این بانک‌ها وجوه دریافتی را در تجارت و فعالیت مورد قبول شـریعت اسـلامی سـرمایه‌گـذاری می‌کنند و سود حاصل از سرمایه‌گذاری را بین مشتریان و بانک تقسیم مـی‌کنند. علاوه بر این، بانک‌های اسلامی انگلیس محصولات مالی مختلفی ارائه می‌دهند که عبارتند از:

-       وام خرید مسکن، تأمین سرمایه‌های مسکن امانه، تأمین مالی مسکن و برنامه خرید مسکن که همگی وام‌های رهنی اسلامی هستند.

-       حساب‌ جاری، حساب امانه اسلامی، حساب دانش‌آموزی اسلامی، تأمین سرمایه شخصی

-       تأمین مالی تضمین‌شده، تأمین مالی اسلامی (حساب مشترک اسلامی)، سهام خصوصی و مـشاوره گروهی، مشاوره در زمینه قوانین شریعت، مـدیریت دارایـی‌هـا، تـأمین مـالی پـروژه، تـأمین مـالی تجـارت، مدیریت مالی، پس‌انداز و برنامه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت

-       خدمات بازارهای مـالی (شـامل انتـشار صـکوک و تـأمین سـرمایه صـنفی)، مـسکن، ارائـه محصولات و خدمات سرمایه‌گذاری مطابق با شریعت به افراد و شرکت‌ها

بر اساس آمار و اطلاعات به دست آمده، ارزش کل دارایی‌های بانکداری اسلامی انگلستان در سال ۲۰۱۶ حدود ۷٫۵ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال قبل رشد ۱۳ درصدی داشته است و میزان سرمایه آن برابر یک میلیارد دلار می‌باشد. میزان سپرده‌گذاری در پایان سال 201۶، بالغ بر ۵ میلیارد دلار ثبت گردید که نسبت به دوره مشابه سال ۲۰۱۵، ۴٫۳ درصد رشد را نشان می‌دهد. میزان تسهیلات اعطایی بانک مذکور نیز از سال‌ ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶، ۱۹ برابر شده و به ۴ میلیارد دلار افزایش یافته است.

علاقمندان می توانند جهت دریافت آخرین اطلاعات آماری بانکداری اسلامی در کشور انگلستان به این نشانی مراجعه کنند.

لیلا محرابی


اطلاعات آماری