فاکتورهای ضروری انطباق عملیات بانکی با اصول شریعت

کد خبر: 293989 سه شنبه 4 دی 1397 - 9:40
فاکتورهای ضروری انطباق عملیات بانکی با اصول شریعت

فصلنامه تازه‌های اقتصاد در شماره ۱۵۳ (شهریور ۱۳۹۷)، مقاله‌ای با عنوان «فاکتورهای ضروری انطباق عملیات بانکی با اصول شریعت» به قلم لیلا محرابی منتشر کرده است.

در مقدمه این مقاله می‌‌خوانیم:

«استانداردسازی عملیات بانکی و انطباق آن با اصول و ضوابط تعیین شده در شریعت مقدس اسلام یکی از مسائل مهم و کلیدی در رابطه با عملیات بانکی در نظام بانکداری اسلامی به‌شمار می رود. در این راستا، نحوه و چگونگی پیاده سازی و اجرای عملیات بانکی منطبق بر شریعت و همچنین آموزش کافی کارکنان برای داشتن مهارت کافی در این حوزه از دغدغه های مهم کشورهای اسامی و غیر اسلامی است. به طور معمول، اکثر بانک‌های اسلامی دارای بخش‌های شریعت کوچکی برای نظارت بر فعالیت های شعب خود هستند، لذا توسعه محصولات و تولیدات در چنین بانک هایی بر اساس کارکردی مستقل از بخش شریعت انجام می شود که در نتیجه منجر به غلبه ی کسب و کار بهره‌ای بر عملیات منطبق بر شریعت می‌شود. در واقع، مدیران و سهامداران این گروه از بانک‌ها ایجاد بخش شرعی را به عنوان هزینه تلقی

می‌کنند و روشن شدن برخی از اشکالات عملیات بانکی آنها توسط حسابرسان شرعی را مانعی برای رشد بانکداری خود می دانند. از سوی دیگر با توجه به رشد قابل توجه بانکداری اسلامی در جهان و همچنین تمایل زیاد مشتریان به ایجاد بخش شرعی در بانک‌ها برای اطمینان از انطباق عملیات بانکی با شریعت،

شاهد تغییر دیدگاه بانک های اسلامی و توجه ویژه نهادهای مرتبط به این مساله مهم هستیم. با توجه به اهمیت موضوع، موسسه مالی اسامی اتیکا با هدف توسعه بانک های تخصصی و تهیه گزارش های منطبق بر شریعت، با همکاری متخصصین مالی اسامی، حسابرسان شرعی و بانکداران کشورهای دارای نظام بانکداری اسامی به دنبال شناسایی بهترین عملکرد برای انطباق با اصول شریعت در بانک‌ها بر اساس استانداردهای سازمان حسابداري و حسابرسي مؤسسات مالي اسلامي (AAOIFI) است.

لذا در این مقاله تلاش شده است با استفاده از تجربه موسسه بین المللی مالی اسلامی Ethica، به معرفی فاکتورهای ضروری در بانک‌های اسلامی برای داشتن عملیات بانکی منطبق بر اصول شریعت و شناسایی چارچوب مناسب بخش شرعی بانک ها در راستای افزایش جذب مشتریان بپردازیم.»

علاقمندان می‌توانند جهت دریافت این مقاله به این نشانی مراجعه نمایند.