افزایش سهم بازار بانک‌های اسلامی در پاکستان

کد خبر: 304499 چهارشنبه 10 مهر 1398 - 15:57
افزایش سهم بازار بانک‌های اسلامی در پاکستان

به گزارش پورتال بانکداری اسلامی، بانک مرکزی پاکستان به تازگی اظهار داشته سهم بازار دارایی‌های بانکداری اسلامی در کل صنعت بانکداری در این کشور تا پایان سال مالی گذشته به 14.4 درصد در مقایسه با 12.9 درصد در ژوئن سال 2018 افزایش یافته است. دارایی‌های صنعت بانکداری اسلامی نیز در سه ماهه منتهی به ژوئن با رشد 7.3 درصد به 2.99 تریلیون روپیه در مقایسه با 2.79 تریلیون روپیه سه ماهه قبلی  افزایش یافت.

این گزارش افزود: سهم بازار دارایی‌های بانکداری اسلامی در کل صنعت بانکداری پاکستان به 14.4 درصد رسید در حالی که سهم تأمین مالی و سرمایه‌گذاری خالص در کل دارایی‌های (خالص) صنعت بانکداری اسلامی به ترتیب 51.6 درصد و 20.3 درصد بود. علاوه بر این، سپرده‌های بخش بانکداری اسلامی با 9.8 درصد رشد (216 میلیارد روپیه) تا ماه ژوئن به 2.415 تریلیون روپیه افزایش یافت. سود این بخش‌ها قبل از پرداخت مالیات در مقایسه با 15 میلیارد روپیه در سه ماهه گذشته به 32 میلیارد روپیه افزایش یافت. با این حال، این گزارش به سود بخش بانکداری اسلامی پس از پرداخت مالیات اشاره نکرده است.

نسبت‌های سودآوری این بخش- از جمله بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام قبل از پرداخت مالیات به ترتیب 2.3 درصد و 35.3 درصد گزارش شدند. در طی دوره مورد بررسی، هزینه عملیاتی این بخش به نسبت درآمد ناخالص شاهد بهبود بیشتری بوده و در مقایسه با 54.7 درصد در سه ماهه قبلی، به 52.6 درصد کاهش یافت.

سرمايه‌گذاري‌های (خالص) صنعت بانكداري اسلامي در مقايسه با 617 ميليارد روپیه در سه ماهه گذشته به 606 ميليارد روپیه کاهش یافت. در طی این دوره، سرمایه‌گذاری‌های (خالص) بانک‌های اسلامی و شعب بانکداری اسلامی به ترتیب شاهد افت جزئی 0.8 درصد و 3.3 درصد بود. این امر را می‌توان عمدتاً به عدم صدور صکوک دولتی در طول این دوره نسبت داده شود.

دارایی‌های نقدی نسبت به کل دارایی‌ها و دارایی‌های نقدی نسبت به کل سپرده‌های صنعت بانکداری اسلامی این کشور به ترتیب تا 23.2 درصد و 28.7 درصد افزایش یافتند. از طرف دیگر، نسبت (خالص) تأمین مالی برای سپرده‌ها در مقایسه با 53.2 درصد برای کل صنعت بانکداری به 63.9 درصد افزایش یافت.

تأمین مالی متناسب با بخش تولید و انتقال انرژی، جایگاه پیشرو خود را حفظ کرده است؛ زیرا سهم آن در تأمین مالی کلی از بانکداری اسلامی 17.9 درصد گزارش شده و پس از آن نساجی و کسب و کارهای مستقل هر دو دارای سهام مربوطه 11.6 درصد هستند. بررسی داده‌های تأمین مالی بر مبنای مشتری نشان داد که بخش شرکتی سهم 73.5 درصدی در تأمین مالی کلی صنعت بانکداری اسلامی داشته و پس از آن تأمین مالی کالا با سهم 10.6 درصد و تأمین مالی مصرف‌کننده با 10.4 درصد قرار دارند. سهم تأمین منابع مالی شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) و تأمین مالی کشاورزی از بخش بانکداری اسلامی به ترتیب با 3.7 درصد و 0.5 درصد گزارش شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

فرشته ملاکریمی