نظارت شرعی

کد خبر: 314604 یکشنبه 1 دی 1398 - 11:23
نظارت شرعی
کتاب «نظارت شرعی بر بانکها و موسسات مالی اسلامی»
نویسندگان: سید عباس موسویان و حسین میثمی


نقش شورای تخصصی فقهی در ارتقای سطح مشروعیت و کارایی بانکهای اسلامی
نویسنده: سید عباس موسویان

ارائه الگوی نظارت شرعی بر بانک های کشور بر اساس دیدگاه خبرگان بانکداری اسلامی
نویسندگان: سید عباس موسویان، عادل آذر و حسین میثمی


پیامدهای نبود نظارت شرعی بر نظام بانکی ایران، دلالت های سیاستی
نویسندگان: سید علی روحانی و سید مهدی بنی طبا


نقش شورای تخصصی فقهی در ارتقای سطح مشروعیت و کارایی بانک های اسلامی (مطالعه تجربه چند کشور اسلامی)
نویسندگان: سید عباس موسویان، محمدنقی نظرپور و حسین کفشگر جلودار


بررسی یک ابزار انگیزشی برای تقویت نظارت داخلی نظام بانکی کشور: رتبه‌بندی بانک‌ها از منظر مطابقت با اصول شریعت
نویسندگان: فرشته ملاکریمی و وهاب قلیچ


بررسی جایگاه اصل صحت در نظارت شرعی
نویسندگان: محمد رسول آهنگران و فرشته ملاکریمی


نظارت شرعی و ریسک شریعت در بانکداری اسلامی : دلالت هایی برای طرح تحول نظام بانکی
نویسندگان: حسین میثمی وهاب قلیچ

آسیب شناسی نظارت شرعی در نظام بانکی ایران و ارائه اصلاح های قانونی
نویسندگان: سید عباس موسویان و حسین میثمی


آشنایی با عملکرد شورای فقهی بانک مرکزی
مصاحبه شونده: غلامرضا مصباحی مقدم


فواید و چالش‌های رتبه‌بندی شرعی در نظام بانکی ایران
نویسنده: وهاب قلیچ


شورای فقهی یا فتوای شورایی در استنباط احکام شرعی
نویسنده: محمد بهرامی خوشکار


تحلیل و مقایسه تجربه قانونگذاری و نظارت بر اجرای بانکداری اسلامی در سایر کشورها: دلالت هایی برای نظام بانکداری بدون ربا در کشور
نویسندگان: حسین میثمی، سید عباس موسویان، محسن عبدالهی، حامد امرالهی


سیستم تصمیم یار نظارت شرعی بر عقود اسلامی بانکی با رویکرد فازی
نویسندگان: مهرداد کارگری، عبدالله عشقی و محمد طالبی


الگوی مطلوب هیات شرعی در بانکداری اسلامی با استفاده از تکنیک AHP
نویسندگان: مصطفی کاظمی نجف آبادی، غلامعلی احمدی