رگ‌تک اسلامی؛ ابزاری با ماموریت ویژه

کد خبر: 334679 دوشنبه 21 بهمن 1398 - 14:51
رگ‌تک اسلامی؛ ابزاری با ماموریت ویژه

به گزارش پورتال بانکداری اسلامی، دوماهنامه تازه‌های اقتصاد در جدیدترین شماره خود (شماره ۱۵۸)، یادداشتی با عنوان «رگ‌تک اسلامی؛ ابزاری با ماموریت ویژه» به قلم وهاب قلیچ منتشر کرده است.

در این یادداشت می‌خوانیم:

«براساس قواعد و مبانی مکتب اسلام، هرگونه نوآوری و استفاده از پدیده‌های نوظهور تا زمانیکه مخالفتی با اصول و موازین شریعت نداشته باشد، مجاز است. به عنوان مثال، فینتکهای اسلامی ترکیبی از فناوری و مالی اسلامی هستند؛ بدین مفهوم که هر محصولی که در مجرای فینتک تولید میشود، ملزم به انطباق با قواعد و اصول نظام اقتصادی اسلام است. در این موقعیت، فینتکهای اسلامی قادرند خدمات مالی اسلامی در حوزه‌هایی همچون نظام پرداخت، تأمین مالی و سرمایهگذاری را در قالب‌هایی اقتصادی‌تر، سادهتر و البته مشروع به بازارهای مالی عرضه نمایند.
اما در فضایی که نفوذ فناوری‌ها در فعالیت‌های بازارهای مالی، نحوه مقررات‌گذاری و نظارت شرعی را دشوار کرده است، می‌توان از روی دیگر فناوری، جهت تسهیل انجام امور در حوزه مقررات‌گذاری و نظارت شرعی استفاده نمود. این کاربردی است که امروزه در کشورهای اسلامی تحت عنوان «رگ‌تک‌ اسلامی» مورد استقبال واقع شده است
. اهمیت رگ‌تک اسلامی از آنجا ناشی می‌شود که استفاده از فناوری‌های مالی از انحصار نهادهای حاکمیتی خارج شده است و موسسات و بانک‌های خصوصی و دولتی در کنار هم به سمت فین‌تک‌ها گرایش یافته‌اند. این گرایش باعث می‌شود قانونگذاران و نهادهای نظارتی در کنترل ریسک‌ شریعت در انطباق عملیات مالی با موازین شرع کار دشوارتری داشته باشند.»

علاقمندان می‌توانند این یادداشت را از این نشانی دریافت نمایند.