پیمان‌های پولی؛ چالش‌ها و راهکارها

کد خبر: 344835 دوشنبه 17 شهریور 1399 - 16:18
پیمان‌های پولی؛ چالش‌ها و راهکارها

 به گزارش پورتال بانکداری اسلامی، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به تازگی گزارش سیاستی با عنوان «پیمان‌های پولی؛ چالش‌ها و راهکارها» را به قلم رسول خوانساری، وهاب قلیچ و زهرا لطیفی منتشر کرده است.

در این گزارش می‌خوانیم: «گرچه طی چند سال گذشته اقدامات گوناگونی برای استفاده از ظرفیت پیمان‌های پولی صورت گرفته است، برخی موانع و چالش‌ها موجب شده است تا به حد کافی از ظرفیت این پیمان‌ها استفاده نشود. در گزارش حاضر با استفاده از منابع مطالعاتی و مصاحبه‌های شفاهی با خبرگان ضمن معرفی ماهیت و پیشینه پیمان‌های پولی و همچنین تبیین مزایای آن، برخی از مهم‌ترین چالش‌های پیشِ‌روی استفاده از این سازوکار در نظام اقتصادی کشور بررسی و تحلیل و راهکارهای احتمالی برای رفع آن‌ها پیشنهاد شده است.»

این گزارش سعی داشته با رویکرد تحقق اقتصاد مقاومتی در نظام پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران به تبیین چالش‌های انعقاد و بکارگیری پیمان‌های پولی و راهکارهای رفع آن بپردازد.

علاقمندان می‌توانند جهت دریافت این گزارش سیاستی به این نشانی مراجعه نمایند.