مکانیسم حاکمیت شرعی و عملکرد آن بر بانکداری اسلامی

کد خبر: 344893 شنبه 19 مهر 1399 - 9:46
مکانیسم حاکمیت شرعی و عملکرد آن بر بانکداری اسلامی

به گزارش پورتال بانکداری اسلامی، نشریه مطالعات اقتصاد اسلامی در شماره ۲۷، سال ۲۰۲۰ میلادی خود اقدام به انتشار مقاله‌ای با عنوان «مروری بر ادبیات سیستماتیک مکانیسم حاکمیت شرعی ([1]SG) و عملکرد آن بر بانکداری اسلامی» به قلم ناجی منصور نومران[2] و رازالی هارون[3] کرد.

هدف اصلی در این مقاله بررسی و مروری سیستماتیک بر مطالعات فعلی انجام شده در حوزه چگونگی ارتباط بین حاکمیت شرعی، به عنوان نماینده شورای نظارت شرعی ([4]SSB) با عملکرد قاطع بانک‌های اسلامی به منظور ایجاد فرصت و ارائه پیشنهادها برای تحقیقات آتی در این حوزه است.

در این راستا، با اتخاذ رویکردی سیستماتیک و با تاکید بر بخش‌هایی همچون رویکرد، طراحی و متدولوژی مقالات، ۲۱ مقاله معتبر تجربی و نظری نمایه و منتشر شده در پایگاه اسکوپوس[5] انتخاب شدند. این تحقیقات که موضوع آنها در حوزه چگونگی ارتباط بین شورای نظارت شرعی و عملکرد بانک‌های اسلامی است، در مقاله مذکور مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. در این مقاله با توجه به محدودیت‌های مطالعات تحقیقاتی فعلی بر این نکته تاکید می‌شود که اثر شورای نظارت شرعی بر عملکرد بانک‌های اسلامی همچنان نیاز به تجزیه و تحلیل بیشتر به خصوص با تاکید بر روش‌هایی همچون تجزیه و تحلیل جایگزین، سنجه‌های جایگزین و در دوره‌های زمانی مختلف (در زمان بحران و غیر بحران) دارد.

در مقاله مذکور، با بررسی مطالعات انجام شده در حوزه شورای نظارت شرعی و چگونگی عملکرد بانک‌های اسلامی، شکاف ادبیات موضوع شناسایی و پیشنهاداتی در رابطه با مسائل، متغیرهای جدید و روش‌های تجزیه و تحلیل به محققان داده شده است. علاوه بر موارد مذکور، راهکارها و پیشنهاداتی نیز در راستای بهبود اقدامات فعلی شورای نظارت شرعی، توسط نویسندگان مقاله ارائه گردیده است.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت اصل مقاله به این نشانی مراجعه نمایند.

زینب بیابانی (کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی)


[1] Shari’ah governance

[2] Naji Mansour Nomran

[3] Razali Haron

[4] Shari’ah supervisory board

[5] Scopus