پیامدهای کووید ۱۹ بر ثبات صنعت خدمات مالی اسلامی

کد خبر: 354949 شنبه 22 آذر 1399 - 8:55
پیامدهای کووید ۱۹ بر ثبات صنعت خدمات مالی اسلامی

به گزارش پورتال بانکداری اسلامی ۲۱امین مجمع ثبات مالی اسلامی پیرامون کووید ۱۹ و تأثیر آن بر ثبات صنعت خدمات مالی اسلامی توسط هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) در ۱۶ دسامبر سال ۲۰۲۰ مصادف با ۲۶ آذرماه ۱۳۹۹ به صورت مجازی برگزار می‌شود.

به نقل از سایت IFSB، پاندمی ویروس کرونا فشارهای قابل توجهی را به مقام‌های نظارتی و مقرراتی (RSA)[1] و همچنین بنگاه‌های تحت نظارت از جمله نهادهای ارائه‌دهنده خدمات مالی اسلامی (IIFS)[2] وارد کرده است. با توجه به ابهامات موجود در ارتباط با تأثیرات و مدت زمان تداوم این همه‌گیری می‌توان گفت پاندمی کرونا با انقباض اقتصاد واقعی، پیامدهای نامطلوبی برای صنعت خدمات مالی اسلامی[3] (IFSI) به همراه خواهد داشت.

در این شرایط ضروری است نهادهای مالی ارائه‌دهنده خدمات مالی اسلامی به طور موثر چالش‌های مالی و عملیاتی ناشی از پاندمی کرونا را شناسایی نمایند. از این‌رو، با توجه به نگرانی‌های گسترده ناشی از تأثیر پاندمی کرونا بر ثبات و انعطاف‌پذیری صنعت مالی اسلامی، هدف اصلی از برگزاری ۲۱امین مجمع IFSB، بررسی چشم‌انداز مالی اسلامی و دست‌یابی به اهداف توسعه پایدار از جمله توسعه اجتماعی و همچنین ارزیابی میزان اثربخشی اقدامات نظارتی و مقرراتی برای حفظ ثبات مالی و راهکارهای پیش‌رو می‌باشد.

۲۱امین مجمع ثبات مالی IFSB فرصتی را جهت گردآوری مدیران، قانونگذاران و تصمیم‌گیران این صنعت در سراسر جهان فراهم می‌نماید تا از طریق بحث و رایزنی در مورد تجربیات، چالش‌ها و همچنین شناسایی فرصت‌های ناشی از پاندمی کرونا به تقویت انعطاف‌پذیری صنعت خدمات مالی اسلامی و ارائه راه‌کارهای پسابحران بپردازد.

اهداف اصلی برگزاری این مجمع عبارتند از:

-       تأثیر کووید ۱۹ بر اقتصاد جهانی و پیامدهای آن بر ثبات صنعت خدمات مالی اسلامی

-       تأثیر سیاست نظارتی و احتیاطی مرتبط با کووید ۱۹ برای حفظ ثبات مالی IFSI

-       بررسی تجربیات و شناسایی مسائل و چالش‌های خاص نهادهای ارائه‌دهنده خدمات مالی اسلامی و پیامدهای احتیاطی غیرمنتظره‌ مختص این نهادها

-       بررسی میزان هماهنگی و ارتباط بین تنظیم‌کنندگان و ناظران مختلف بخش‌های مالی اسلامی در پاسخ به کووید ۱۹

-       بررسی و ارائه راهکارها و اقدامات احتیاطی و مقرراتی مورد نیاز برای رفع چالش‌ها و حفظ ثبات صنعت مالی اسلامی

-       شناسایی و بررسی فرصت‌های جدید ایجادشده برای نهادهای مالی اسلامی و ارائه نقشه راه در زمان پس از بحران کرونا

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت اطلاعات تکمیلی به این نشانی مراجعه نمایند.

لیلا محرابی (کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی)[1] - regulatory and supervisory authorities (RSAs)

[2] - institutions offering Islamic financial services (IIFS)

[3] - Islamic financial services industry (IFSI)