انتشار مجموعه سوالات و توضیحات مربوط به چهار استاندارد IFSB

کد خبر: 354955 سه شنبه 25 آذر 1399 - 8:53
انتشار مجموعه سوالات و توضیحات مربوط به چهار استاندارد IFSB

به گزارش پورتال بانکداری اسلامی، هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB)[1] سومین مجموعه از سری مجموعه سوالات متداول (FAQ) را در ارتباط با چهار استاندارد خود منتشر نموده است. هدف از انتشار این مجموعه اجرای بهتر استانداردها در کشورهای عضو از طریق ارائه توضیحات تکمیلی و ایجاد شفافیت در مورد استانداردهای منتشرشده، است.

به گزارش سایت IFSB، چهار استاندارد مورد نظر و ارائه‌شده در این مجموعه شامل دستورالعمل و اصول حاکمیت شرکتی برای نهادهای ارائه‌دهنده خدمات مالی اسلامی (IFSB-3)، دستورالعمل حاکمیت و نظارت بر طرح‌های سرمایه‌گذاری جمعی اسلامی (IFSB-6)، استانداردهای مدیریت ریسک برای شرکت‌های بیمه اسلامی (IFSB-14) و یادداشت‌های فنی در حوزه شمول مالی و تأمین مالی اسلامی (TN-3) می‌باشد.

به عنوان نمونه، توضیحات مربوط به استاندارد IFSB-3 شامل اصول اصلي ايجاد چارچوب سياست حاکميتي جامع براي نهادهای ارائه‌دهنده خدمات مالی اسلامی2]] (IIFS) و همچنین ارائه بينشي در مورد بهترين شيوه‌هاي عملیاتی کميته حاکميت در IIFS و مديريت دارندگان حساب سرمايه‌گذاري می‌باشد. همچنین توصیه‌هایی در زمینه اخذ احکام شرعی از متخصصین شریعت و نحوه برخورد با نظرات مختلف شارع ارائه می‌دهد.

سوالات مربوط به استاندارد IFSB-14، مدیریت ریسک بیمه اسلامی را تحت پوشش قرار می‌دهد و توضیحاتی در مورد شناسایی ریسک‌های شرعی و خاص تکافل (بیمه اسلامی) در فرآیند مدیریت ریسک را برای شرکت‌های بیمه به عنوان عناصر اصلی نظارت ارائه می‌دهد. استاندارد چهارم (TN-3) نیز یک استاندارد نسبتاً جدید IFSB است. این یادداشت فنی، دیدگاه جامعی در ارتباط با شمول مالی از منظر مالی اسلامی ارائه می‌دهد. سوالات این مجموعه نیز، یادداشت‌های توضیحی از تعریف شمول مالی در امور مالی اسلامی، ویژگی‌های آن، انطباق آن با الزامات نظارتی و برخی چالش‌های موجود را به منظور کمک به درک بهتر ارائه می‌دهد.

به گفته دبیرکل IFSB، هیأت خدمات مالی اسلامی از طریق انتشار این مجموعه سوالات و توضیحات تکمیلی استانداردها، همواره به دنبال حفظ ثبات و حمایت از اعضای خود بوده است. در حال حاضر، نیاز بیشتر به رویکردهای جایگزین برای فرآیندهای تجاری با توجه به قرارگیری در وضعیت پاندومی ویروس کرونا، احساس می‌شود. بنابراین، IFSB نیز در این راستا با استفاده از ابزارهای اجرایی آسان و راه‌کارهای فن‌آورانه به درک بیشتر و استفاده مناسب از یادداشت‌های فنی و استانداردهای منتشرشده می‌پردازد.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت اطلاعات تکمیلی به این نشانی مراجعه نمایند.

لیلا محرابی (کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی)


[1] - The Islamic Financial Services Board (IFSB)

[2] - Institutions Offering Only Islamic Financial Services (IIFS)