بانک‌های ایرانی در لیست برترین بانک‌های اسلامی از لحاظ رشد دارایی‌ها

کد خبر: 354961 شنبه 29 آذر 1399 - 10:17
بانک‌های ایرانی در لیست برترین بانک‌های اسلامی از لحاظ رشد دارایی‌ها
نشریه بین‌المللی بنکر در جدیدترین گزارش خود از رتبه‌‌بندی برترین بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی در جهان به نام سه بانک ایرانی اشاره کرده که در بین ۱۰ بانک برتر اسلامی جهان قرار گرفته‌اند.

بر این اساس، رتبه‌بندی بانک‌های اسلامی جهان از لحاظ بیشترین رشد دارایی‌ها نشان می‌دهد، کشورمان با «بیشترین تعداد بانک در بین ده بانک برتر» در جایگاه خوبی قرار دارد. به گونه‌ای که بانک ملت با ۸۲۳۰۵ میلیون دلار دارایی‌های منطبق بر شریعت با تغییرات ۵۵٫۴ درصدی در رتبه نخست بانک‌های ایرانی و در رتبه ششم رتبه‌بندی ده بانک برتر اسلامی از لحاظ بیشترین رشد دارایی‌ها قرار دارد.

پس از بانک ملت، پست بانک ایران با ۳۷۱۷ میلیون دلار دارایی‌های منطبق بر شریعت و با تغییرات ۴۹٫۲درصدی در جایگاه هشتم بانک های برتر اسلامی جای گرفته و در نهایت سومین بانک ایرانی، بانک کشاورزی است که با ۳۸۹۷۳ میلیون دلار دارایی‌های منطبق بر شریعت و با تغییرات ۴۶٫۵ درصدی، رتبه نهم را کسب کرده است.

مروری بر لیست برترین بانک‌های اسلامی از لحاظ رشد دارایی‌ها، مشخص می کند که دو بانک سودانی خارطوم (بیشترین درصد تغییرات: ۳۸۱.۷ درصد) و ملی اُمدورمان، رتبه‌های اول و دوم را از آن خود کرده است و پس از آن نیز بانک‌های متعلق به کشورهای قطر، عراق و انگلستان قرار گرفته‌اند.

۱۰ بانک برتر اسلامی از لحاظ بیشترین رشد دارایی‌ها

درصد تغییرات

دارایی‌های منطبق برشریعت

(میلیون دلار)

کشور

موسسه

رتبه‌بندی

۳۸۱٫۷

۱۹۱۸

سودان

بانک خارطوم

1

۱۶۶٫۳

۱۶۵۳

سودان

بانک ملی اُمدورمان

2

۷۳٫۸

۲۱۱۸۹

قطر

بانک بروا

3

۶۰٫۷

۶۸۶

عراق

بانک اسلامی عراقی

4

۵۷٫۲

۸۸۲

انگلستان

بانک گیت هاوس

5

۵۵٫۴

۸۲۳۰۵

ایران

بانک ملت

6

۵۴٫۲

۵۴۵

نیجریه

بانک جایز

7

۴۹٫۲

۳۷۱۷

ایران

پست بانک

8

۴۶٫۵

۳۸۹۷۳

ایران

بانک کشاورزی

9

۴۳٫۳

۱۰۳۵۷

کویت

بانک واربا

10

منبع: ایبِنا