ارزیابی ثبات بانکداری اسلامی در بحبوحه کویید ۱۹

کد خبر: 355083 دوشنبه 11 اسفند 1399 - 10:56
ارزیابی ثبات بانکداری اسلامی در بحبوحه کویید ۱۹

به گزارش پورتال بانکداری اسلامی، هیئت خدمات مالی اسلامی اقدام به انتشار هجدهمین گزارش و مقاله تحقیقاتی خود در موضوع ارزیابی ثبات بانکداری اسلامی در بحبوحه کویید ۱۹ کرد.

در این گزارش (WP-18)، به طور تجربی تاثیر اولیه و پیامد ناگهانی و فراگیر ویروس کویید ۱۹ بر مقوله ثبات صنعت بانکداری اسلامی جهانی مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این راستا از داده‌های استخراج شده از شاخص‌های مالی اسلامی (ساختاری و احتیاطی)[1] که پیشتر توسط هیئت خدمات مالی اسلامی جمع‌آوری شده‌اند، استفاده شده است. داده‌های مذکور در بازه زمانی سه ماهه اول ۲۰۱۸ تا سه ماهه سوم ۲۰۲۰ در هشت حوزه قضایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. 

دکتر دانباتا[2]، دبیرکل هیئت خدمات مالی اسلامی، ارزیابی پیامدهای اولیه بیماری همه‌گیر کووید ۱۹ را بر مقوله ثبات صنعت خدمات بانکداری اسلامی امری ضروری دانست. وی با اشاره به این نکته که به طور کلی اقداماتی راهبردی در راستای پاسخگویی به این معضل هم در بانک‌های اسلامی و هم در بانک‌های متعارف اعمال می‌شود، خاطر نشان کرد که به دلایلی همچون اندازه و اجزای پرتفوی ترازنامه ممکن است بانک‌های اسلامی در معرض پیامدهای خاصی قرار بگیرند. دبیرکل هیئت خدمات مالی اسلامی دغدغه و نگرانی ناشی از این موضوع را دلیل اصلی تدوین گزارش حاضر دانست.   

نسخه الکترونیکی گزارش حاضر در وب سایت IFSB در دسترس عموم قرار دارد. علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت اطلاعات تکمیلی به این نشانی‌ مراجعه نمایند.

زینب بیابانی (کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی)


[1] PSIFIs) Prudential and Structural Islamic Finance Indicators(

[2] Dr. Bello Lawal Danbatta