ارزیابی ساختار تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی بر عملکرد سیستم بانکی

کد خبر: 355418 شنبه 20 شهریور 1400 - 8:1
ارزیابی ساختار تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی بر عملکرد سیستم بانکی

به گزارش پورتال بانکداری اسلامی فصلنامه راهبرد اقتصادی در شماره ۱ از سال دهم خود، مقاله‌ای با عنوان «ارزیابی ساختار تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی بر عملکرد سیستم بانکی» به قلم حسین امیری، محسن رضایی میرقائد، وهاب قلیچ، علی طوسی و فریبا نوروزی را منتشر کرده است.

در خلاصه این مقاله می‌خوانیم:

«مطالعه حاضر به بررسی تأثیر ساختار تسهیلات اعطایی بر سود‌آوری بانک‌ها در ایران با استفاده از داده‌های پانل طی دوره 1398-1384 پرداخته است. این مطالعه از روش پانل ARDL استفاده کرده و به عنوان نمونه مورد بررسی، 9 بانک خصوصی را انتخاب کرده است. با توجه به اینکه فروش اقساطی و مشارکت مدنی به ترتیب با ۲۹٫۳۰ و ۳۴٫۲۰ درصد بیشترین سهم از کل تسهیلات را به خود اختصاص داده‌اند، لذا در این تحقیق جهت بررسی سودآوری بانک‌ها، متغیر‌های فوق به عنوان نماینده بخش تسهیلات در نظر گرفته شده است. همچنین معیار‌های سودآوری مورد استفاده شامل بازده دارایی‌ها ROA، بازده حقوق صاحبان سهام ROE و حاشیه سود خالص NIM  است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد هم در کوتاه‌مدت و هم در بلند‌مدت بین مشارکت مدنی با ROA یک رابطه مثبت و معنادار و بین فروش اقساطی با معیارهای سودآوری ROA و ROE رابطه منفی وجود دارد. با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می‌شود که در اعطای تسهیلات توسط شبکه بانکی توازنی بین انواع عقود به وجود آید. همچنین با توجه به اینکه عقود مبادله‌ای برای بانک‌ها سود‌آوری کمتری دارد، بخش مستقلی تحت نظارت بانک مرکزی به وجود آید تا نرخ سودی را به منظور ترغیب مردم به منظور استفاده از تسهیلات فوق مشخص نماید.»

علاقمندان می‌توانند جهت دریافت این مقاله به این نشانی مراجعه نمایند.