اثربخشی ابزارهای احتیاطی کلان در بانکداری اسلامی

کد خبر: 355458 شنبه 17 مهر 1400 - 11:28
اثربخشی ابزارهای احتیاطی کلان در بانکداری اسلامی

به گزارش پورتال بانکداری اسلامی، هیئت خدمات مالی اسلامی ([1]IFSB) در تاریخ ۲۷ آگوست ۲۰۲۱ اقدام به انتشار هفدهمین مقاله تحقیقاتی خود از سری مقاله‌های کاری با عنوان «اثربخشی ابزارهای احتیاطی کلان در بانکداری اسلامی» کرد. این گزارش با همکاری مشترک هیئت خدمات مالی اسلامی، بانک مرکزی عربستان سعودی (SAMA) و بانک اندونزی با تمرکز بر بررسی چگونگی پاسخگویی و نحوه رفتار بانک‌های اسلامی در اجرای ابزارها و اقدامات احتیاطی کلان منتشر شده است.

لازم به یادآوری است که هر دو روش کمی و کیفی در بررسی‌های انجام شده در مقاله مذکور مورد استفاده قرار گرفته‌اند. به عبارتی در مقاله مزبور، با استفاده از روش کیفی، تجربیات کشورها در بهره‌گیری از ابزارها و اقدامات احتیاطی کلان با توجه به عوامل خاص هر کشور و شرایط استفاده از آنها، توصیف گردیده است. همچنین در راستای تبیین بهتر موضوع و به نمایش گذاشتن زمینه‌های مربوط به اجرای چهارچوب سیاست‌های احتیاطی کلان[2] به مواردی در کشورهای عربستان سعودی و اندونزی اشاره شده است.

روش کمی مقاله یاد شده نیز بدین صورت می‌باشد، که به ترتیب از هر دو مدل ایستا و داده‌های تابلویی پویا[3] و آزمون‌های استواری[4] به منظور ارزیابی اثربخشی سیاست‌های احتیاطی کلان با توجه به رشد اعتبار خانوارها استفاده شده است. همچنین در تجزیه و تحلیل به کار رفته، از مجموعه‌ای از شاخص‌های احتیاطی کلان شامل یک شاخص کل و شاخص‌های زیرگروهی متشکل از 17 ابزار احتیاطی کلان برای اندازه‌گیری وضعیت سیاست کلی احتیاطی کلان در 10 کشور که بانک‌های اسلامی در کنار بانک‌های متعارف فعال می‌باشند، بهره گرفته شده است. داده‌های مربوط به رشد اعتبار خانوارها نیز مستخرج از پایگاه داده هیئت خدمات مالی اسلامی می‌باشند.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت اطلاعات تکمیلی به این نشانی مراجعه نمایند. شایان ذکر است مقاله مزبور با کد WP-17 در وب سایت این هیئت در دسترس عموم قرار دارد.

زینب بیابانی (کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی)


[1] The Islamic Financial Services Board (IFSB)

[2] Macroprudential policy

[3] Dynamic panel data

[4] Robustness check