انتشار پیش‌نویس اصول اساسی مقررات تأمین مالی اسلامی توسط IFSB

کد خبر: 355467 چهارشنبه 21 مهر 1400 - 8:37
انتشار پیش‌نویس اصول اساسی مقررات تأمین مالی اسلامی توسط IFSB

به گزارش پورتال بانکداری اسلامی، هیئت خدمات مالی اسلامی[1] (IFSB) پیش‌نویس اصول اساسی مقررات مالی اسلامی را تحت عنوان ED-26، برای دست‌یابی به مشورت عمومی منتشر کرده است. این استاندارد تلاش می‌کند ضمن تکمیل استانداردهای بین‌المللی موجود علی‌الخصوص اسناد منتشرشده توسط CPSS-IOSCO، مجموعه‌ای از اصول کلی برای زیرساخت‌های بازار مالی و مقررات‌گذاری و نظارت بر آنها را با در نظرگرفتن ویژگی‌های مربوط به امور مالی اسلامی، ارائه دهد. در مجموع، اهداف کلیدی استاندارد مذکور به شرح زیر می‌باشد:

-       تدوین یک استاندارد جامع برای تنظیم و نظارت کارا بر زیرساخت‌های بازار مالی اسلامی

-       آشنایی مقامات نظارتی و مقرراتی با حداقل معیارهای بین‌المللی برای اطمینان از برقراری زیرساخت‌های ایمن، شفاف و مستحکم به منظور حفظ ثبات مالی و کارآیی عملیاتی در حوزه‌های مالی اسلامی

-       ارزیابی کیفیت چارچوب نظارتی در حوزه زیرساخت‌های بازار مالی اسلامی و شناسایی زمینه‌های بهبود و انجام اصلاحات مورد نظر.

استاندارد مذکور می‌تواند به عنوان معیاری برای ارزیابی کیفیت سیستم‌های نظارتی و مقرراتی و شناسایی اقدامات آتی برای دستیابی به سطح پایه مطلوب برای کشورهای عضو، مورد استفاده قرار گیرد. هیئت خدمات مالی اسلامی از دریافت نظرات مقامات نظارتی و مقرراتی، سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای ارائه‌دهنده خدمات مالی اسلامی[2] (IIFS)، دانشگاهیان و سایر افراد علاقه‌مندان به این حوزه استقبال می‌کند.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت اطلاعات تکمیلی به این نشانی مراجعه نمایند.

لیلا محرابی (کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی)


[1] The Islamic Financial Services Board 

[2]  institutions offering Islamic financial services (IIFS)