کارایی بانک‌های اسلامی در منطقه جنوب شرق آسیا

کد خبر: 355569 دوشنبه 15 آذر 1400 - 13:41
کارایی بانک‌های اسلامی در منطقه جنوب شرق آسیا
 به گزارش پورتال بانکداری اسلامی، انتشارات اشپرینگر[1] در تاریخ ۳ می ۲۰۲۱ میلادی، اقدام به انتشار  مقاله‌ای در بخش دسترسی آزاد[2] وب‌سایت خود با عنوان «کارایی بانک‌های اسلامی در منطقه جنوب شرق آسیا ([3]SEA)» را کرد. در این مقاله که با کوشش محمد عبدالمتین چاودری[4] و رزلی هارون[5] به رشته تحریر درآمده است از روش تحلیل پوششی داده‌‌ها (DAE) و شاخص بهره‌وری مالم‌کوئیست[6] به منظور ارزیابی عملکرد ۳۱ بانک اسلامی در منطقه جنوب شرق آسیا در بازه زمانی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ میلادی استفاده شده است.

نویسندگان در چکیده مقاله این نکته را یادآور شدند که در حال حاضر بانکداری اسلامی به بخش مهمی از صنعت بانکداری جهانی تبدیل شده است. این در حالی است که علیرغم رشد نویدبخش صنعت بانکداری اسلامی در منطقه جنوب شرقی آسیا، بیشتر مطالعات انجام شده تنها بر کارایی بانک‌های اسلامی در هر کشور متمرکز بوده است. در این راستا و به منظور پر کردن شکاف ادبیات موجود، تمرکز این مقاله به اندازه‌گیری کارایی و رشد بهره‌وری بانک‌های اسلامی در منطقه جنوب شرقی آسیا قرار گرفته است. در این مطالعه، عملکرد ۳۱ بانک اسلامی در منطقه جنوب شرق آسیا در بازه زمانی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ میلادی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌‌ها و شاخص بهره‌وری مالم‌کوئیست مورد ارزیابی قرار گرفته‌ است. نتایج حاکی از بهبود کلی کارایی و پیشرفت در بهره‌وری برای بانک‌های اسلامی در این منطقه است. یافته‌ها نشان‌دهنده کارایی بهتر و پیشرفت تدریجی بهره‌وری بانک‌های اسلامی در کشور اندونزی می‌باشد. همچنین بانک‌های مزبور در کشور مالزی از کارایی با ثابت و متداوم در بازه زمانی یاد شده برخوردار بوده‌اند. کشور برونئی نیز در این حوزه پیشرفت قابل‌توجهی داشته است. نتایج در مورد کشورهای تایلند و فیلیپین در سال ۲۰۱۹ میلادی کاهش در کارایی بانک‌های اسلامی را نشان می‌دهد.

باید توجه داشت که یافته‌های این تحقیق می‌تواند انگیزه‌ای برای مدیران بانکی در شناسایی ریشه اصلی ناکارآمدی باشد. سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران نیز ممکن است با بهره‌گیری از یافته‌ها و مشاهدات ناشی از عملکرد بانک‌های مزبور، اقدام به اتخاذ سازوکارها و سیاست‌های موثرتر به منظور ارتقای قابل قبول بانکداری اسلامی با روندی بلندمدت در منطقه مذکور را نمایند. 

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت اطلاعات تکمیلی و دریافت مقاله به این نشانی مراجعه نمایند.

زینب بیابانی (کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی)


[1] Springer

[2] Open Access

[3] Southeast Asia

[4] Mohammad Abdul Matin Chowdhury

[5] Razali Haron

[6] Malmquist productivity index