انتشار چهار مقاله جدید تحقیقاتی توسط هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB)

کد خبر: 355708 شنبه 7 اسفند 1400 - 8:40
انتشار چهار مقاله جدید تحقیقاتی توسط هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB)
 به گزارش پورتال بانکداری اسلامی و به نقل از سایت هیئت خدمات مالی اسلامی ([1]IFSB این هیئت اقدام به انتشار چهار مقاله جدید تحقیقاتی در حوزه ارزیابی اثربخشی نحوه پاسخگویی سیاست‌های اتخاذ شده در مواجهه با بحران پاندمی کووید-۱۹، در بخش‌هایی همچون بانکداری اسلامی، بازار سرمایه اسلامی و صنعت بیمه اسلامی (تکافل[2]) کرد. لازم به ذکر است که مقالات مزبور بیستمین، بیست و یکمین، بیست و دومین و بیست و سومین مقالات تحقیقاتی از مجموعه مقالات منتشر شده توسط این هیئت می‌باشند.

تمرکز موضوعی مقاله بیستم (WP-20) بر نقش تاثیر اجتماعی صکوک در مرحله و فاز بازیابی و بهبود پاندمی کووید-۱۹ می‌باشد. مقاله بیست و یکم (WP-21) اثربخشی چگونگی پاسخگویی سیاست‌های اتخاذ شده در مواجهه با بیماری کووید-۱۹ را در صنعت بازارهای سرمایه اسلامی ارزیابی می‌کند. مقاله بیست و دوم (WP-22) نیز بر تحولات بخش تکافل صنعت خدمات مالی اسلامی در طول دوره همه‌گیری این بیماری تمرکز دارد. در نهایت مقاله بیست و سوم (WP-23)، براساس داده‌های پایگاه اطلاعاتی شاخص‌های احتیاطی و ساختاری مالی اسلامی ([3]PSIFIs)موجود در هیئت خدمات مالی اسلامی، به طور تجربی اثربخشی اقدامات مختلف و سیاستهای گوناگون اتخاذ شده در دوره پاندمی کووید-۱۹ را در صنعت بانکداری اسلامی در سراسر حوزه‌های قضایی مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

شایان ذکر است، مجموعه مقالات مزبور جهت دانلود علاقه‌مندان در وب‌سایت IFSB در دسترس عموم قرار دارد.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت اطلاعات تکمیلی به این نشانی مراجعه نمایند.

زینب بیابانی (کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی)[1] The Islamic Financial Services Board (IFSB)

[2] takāful

[3] Prudential and Structural Islamic Financial Indicators