معرفی کتاب «ابزارهای تامین مالی و مقوله وقف پول: پیوند تامین مالی اسلامی با اهداف توسعه پایدار»

کد خبر: 375837 یکشنبه 2 مرداد 1401 - 12:42
معرفی کتاب «ابزارهای تامین مالی و مقوله وقف پول: پیوند تامین مالی اسلامی با اهداف توسعه پایدار»
 به گزارش پورتال بانکداری اسلامی، انتشارات پالگریو مک‌میلان[1] کتاب «ابزارهای تامین مالی و مقوله وقف پول[2]: پیوند تامین مالی اسلامی با اهداف توسعه پایدار» را در ۸ می ۲۰۲۲ میلادی به قلم احمد طاهری جوطی[3] منتشر کرد.
در این کتاب که در سه بخش اصلی تنظیم شده‌است، رهنمودهایی به منظور طراحی ابزارهای تامین مالی مبتنی بر مقوله وقف پول (نقدی) در راستای اهداف توسعه پایدار ارائه می‌شود. در بخش اول این کتاب، همسویی بین اهداف اقتصادی شریعت و اهداف توسعه پایدار، مفهوم تامین مالی اجتماعی اسلامی، ابزارها و نهادهای مربوطه و در نهایت تلاقی بین تامین مالی اسلامی و تامین مالی اجتماعی اسلامی مورد بحث قرار می‌گیرد. در بخش دوم، ساختار محصول مبتنی بر وقف پول (نقدی) ارائه و به طور خاص تمرکز بر اهداف توسعه پایدار می‌باشد. لازم به ذکر است که برخی از این ساختارهای محصول مقوله جمع‌آوری زکات را شامل می‌شوند. بخش سوم کتاب نیز روشی را برای جمع‌آوری تمام این ساختارهای محصول در قالب یک اکوسیستم ملی وقف پول (نقدی) ارائه و اهداف توسعه پایدار را هدف قرار می‌دهد. شایان ذکر است که هدف اکوسیستم یادشده، افزایش تأثیر ابتکارات، نوآوری‌ها و همچنین ابزارهای مختلف است. علاوه بر این، بخش سوم کتاب به مفهوم مراکز فرامرزی وقف می‌پردازد و روش کار برای ایده‌پردازی و همچنین اجرای آن را ارائه می‌دهد. باید توجه داشت که هدف این مراکز فرامرزی وقف، اتصال اکوسیستم‌های وقف پول (نقدی) ملی و افراد با فرصت‌های سرمایه‌گذاری است که تأثیر بیشتری را به همراه دارد.

این کتاب ۲۵۲ صفحه‌ای علاوه بر دانشگاهیان، محققان و دست اندرکاران حوزه تامین مالی اسلامی، مورد توجه علاقه‌مندان سایر حوزه‌های مرتبط همچون تامین مالی پایدار نیز است.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت اطلاعات تکمیلی به این نشانی مراجعه نمایند.

زینب بیابانی (کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی)[1] Palgrave Macmillan

[2] Cash Waqf

[3] Ahmed Tahiri-Jouti