برگزاری کارگاه‌های آموزشی «استانداردهای مقرراتی و احتیاطی برای مقام نظارتی توسط IFSB»

کد خبر: 375861 سه شنبه 1 شهریور 1401 - 8:44
 برگزاری کارگاه‌های آموزشی «استانداردهای مقرراتی و احتیاطی برای مقام  نظارتی توسط  IFSB»
 به گزارش پورتال بانکداری اسلامی، هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB)[1]، کارگاه‌های آموزشی آشنایی با استانداردهای مقرراتی و احتیاطی را برای مقام ناظر[2] (RSAs) به صورت سالانه برگزار می‌کند. این کارگاه موضوعات و استانداردهای مرتبط با سه بخش بانکداری اسلامی، بازار سرمایه اسلامی و تکافل (بیمه اسلامی) را پوشش می‌دهد.

هدف از برگزاری این کارگاه‌ها،  افزایش سطح آگاهی و معرفی استانداردهای مقرراتی و احتیاطی هیئت خدمات مالی اسلامی برای مقام‌های نظارتی کشورهای عضو و استفاده از تجربه کشورهای مختلف در اجرا و پیاده‌سازی استانداردهای IFSB می‌باشد.

محتوای این دوره از کارگاه‌های آموزشی به شرح زیر است:

اولین مجموعه از کارگاه‌های RSA مرتبط با بخش بازار سرمایه اسلامی، در بازه زمانی ۲۹ تا ۳۰ آگوست ۲۰۲۲  برگزار می‌شود. در این دوره، علاوه بر ارائه چشم‌انداز بازار سرمایه اسلامی، دو استاندارد IFSB-26 (اصول و مقررات تأمین مالی اسلامی و زیرساخت‌های آن) و IFSB-19 (دستورالعمل الزامات شفافیت برای محصولات بازار سرمایه اسلامی) مورد بحث قرار خواهد گرفت.

مجموعه دوم کارگاه‌های RSA با پوشش بخش بانکداری اسلامی در تاریخ های ۵ و ۶ سپتامبر ۲۰۲۲ برگزار می‌شود که در آن به ارائه دو استاندارد IFSB-16 (عناصر کلیدی در فرآیند بررسی نظارتی نهادهای مالی ارائه‌دهنده خدمات مالی اسلامی[3] IIFS) و استاندارد IFSB-22 (افشا و ارتقای شفافیت و نظم بازار برای IIFS) می‌پردازد.

بخش تکافل و بیمه اسلامی نیز به عنوان سومین بخش از طریق پوشش استاندارد IFSB-20 (عناصر کلیدی در فرآیند بررسی نظارتی برای بخش تکافل) و استاندارد IFSB-25 (افشا برای ارتقای شفافیت و انضباط بازار در روزهای ۷-۸ سپتامبر ۲۰۲۲ برگزار می شود.  

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت اطلاعات تکمیلی به این نشانی مراجعه نمایند. 

لیلا محرابی (کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی)

 


[1] - The Islamic Financial Services Board (IFSB)

[2] The Regulatory and Supervisory Authorities (RSAs)

[3]  Islamic Institution financial Services