انتشار مجموعه سوالات و توضیحات مربوط به چهار استاندارد IFSB

کد خبر: 375930 یکشنبه 6 آذر 1401 - 10:48
انتشار مجموعه سوالات و توضیحات مربوط به چهار استاندارد IFSB
 به گزارش پورتال بانکداری اسلامی، هیئت خدمات مالی اسلامی[i] (IFSB) مجموعه جدید از سری مجموعه سوالات متداول (FAQ) و توضیحات تکمیلی را در ارتباط با چهار استاندارد خود منتشر نموده است. هدف از انتشار این مجموعه اجرای بهتر استانداردها در کشورهای عضو از طریق ارائه توضیحات تکمیلی و ایجاد شفافیت در مورد استانداردهای منتشرشده، است.

بر مبنای گزارش مربوطه، چهار استاندارد مورد نظر و ارائه‌شده در این مجموعه شامل دستورالعمل هموارسازی عملیات پرداخت سود به دارندگان حساب سرمایه‌گذاری (GN-3)[ii]، اصول مربوط به مقررات تأمین مالی اسلامی (بخش بانکداری) (IFSB-17)[iii]، اصول اصلی برای مقررات مالی اسلامی (زیرساخت بازار مالی) (IFSB-26)[iv] و دستورالعمل در حوزه نظارت در عملیات بیمه اسلامی- تکافل (IFSB-8)[v] می‌باشد.

دکتر بیلو لاوال دانباتا، دبیر کل هیئت خدمات مالی اسلامی، با اشاره به اهمیت انتشار مجموعه جدید سوالات متداول اظهار داشت که حمایت از اعضا همواره از اولویت‌های این هیئت بوده و اعتقاد قوی و راسخی به تداوم این پشتیبانی وجود دارد. هیأت خدمات مالی اسلامی از طریق انتشار این مجموعه سوالات و توضیحات تکمیلی برای استانداردها، رهنمودها و یادداشت‌های فنی خود همواره به دنبال افزایش شفافیت در پیاده‌سازی آنها، حفظ ثبات، افزایش درک و آگاهی در مورد استانداردها و حمایت از اعضای خود بوده است.

در این راستا، هیئت خدمات مالی اسلامی با استفاده از ابزارهای اجرایی آسان و راه‌کارهای فن‌آورانه به درک بیشتر و استفاده مناسب از یادداشت‌های فنی و استانداردهای منتشرشده می‌پردازد. شایان ذکر است هیئت مذکور از ارائه سوالات، پیشنهادها و نظرات به منظور بهبود مجموعه سوالات متداول و ارائه شفافیت بیشتر استانداردها استقبال می‌نماید. در این راستا علاقه‌مندان به مشارکت می‌توانند نظرات و پیشنهادهای خود را به آدرس ایمیل implementation@ifsb.org ارسال کنند.

 

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت اطلاعات تکمیلی به این نشانی مراجعه نمایند.

لیلا محرابی (کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی)[i] - The Islamic Financial Services Board (IFSB)

[ii] - Guidance Note on the Practice of Smoothing the Profits Payout to Investment Account Holders

[iii] - Core Principles for Islamic Finance Regulation (Banking Segment)

[iv]- Core Principles for Islamic Finance Regulation (Financial Market Infrastructure)

[v] - Guiding Principles on Governance for Takaful (Islamic Insurance) Undertaking