انتشار پیش‌نویس یادداشت فنی در حوزه ابزارهای شرعی مدیریت ریسک نقدینگی توسط IFSB

کد خبر: 395939 دوشنبه 21 آذر 1401 - 8:33
 انتشار پیش‌نویس یادداشت فنی در حوزه ابزارهای شرعی مدیریت ریسک نقدینگی توسط  IFSB
 به گزارش پورتال بانکداری اسلامی، هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB)[i]پیش‌نویس یادداشت فنی در حوزه ابزارهای مدیریت ریسک نقدینگی منطبق بر شریعت تحت عنوان TN-5 را جهت دست‌یابی به مشورت عمومی منتشر نموده است. این استاندارد تلاش می‌کند ضمن برشمردن و توصیف ابزارهای مختلف مدیریت ریسک نقدینگی منطبق با شریعت [ii] (SLRMT) موجود و یا ابزارهای قابل دسترسی بالقوه برای نهادهای ارائه‌دهنده خدمات مالی اسلامی[iii] (IIFS) به ارزیابی آنها به منظور ارائه دستورالعمل لازم جهت استفاده از این ابزارها برای کشورهای عضو بپردازد.

ابزارهای مدیریت ریسک نقدینگی منطبق با شریعت می‌تواند برای مدیریت ریسک نقدینگی در هر دو طرف ترازنامه بانک‌های اسلامی مورد استفاده قرار گیرد. در مجموع، اهداف کلیدی بادداشت فنی TN-5 به شرح زیر می‌باشد:

-         معرفی ابزارهای مدیریت ریسک نقدینگی، بررسی انطباق پذیری ابزارها با شریعت و ارزیابی پیامدهای مقرراتی و نظارتی آنها.

-         ارزیابی نیازهای نهادهای ارائه‌دهنده خدمات مالی اسلامی و ارائه توصیههایی سیاستی در برخورد با مسائل و چالش‌های مدیریت ریسک نقدینگی.

-         پیشنهاد نسخه‌های همراه با توضیحات تکمیلی از ابزارهای منطبق با شریعت برای استفاده با اهداف مدیریت ریسک نقدینگی

-         ارائه راهنمایی‌های فنی در مورد نحوه عملکرد ابزارهای مدیریت ریسک نقدینگی منطبق با شریعت.

هیئت خدمات مالی اسلامی از بانک‌های مرکزی، مقام‌های نظارتی و مقرراتی، نهادهای بین‌المللی، فعالان بازار مالی، نهادهای ارائه‌دهنده خدمات مالی اسلامی، دانشگاهیان و کلیه علاقه‌مندان به این حوزه دعوت می‌کند تا ضمن شرکت در میزگرد مجازی در ارتباط با TN-5، نظرات و پیشنهادهای خود را به آدرس ایمیل consultation@ifsb.org ارسال کنند.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت اطلاعات تکمیلی به این نشانی مراجعه نمایند.

 

لیلا محرابی (کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی)[i] - The Islamic Financial Services Board (IFSB)

[ii] -Sharī`ah-compliant Liquidity Risk Management Tools (SLRMTs(

[iii]-Iinstitutions offering Islamic financial services (IIFS)