پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (گروه اقتصاد پژوهشکده نظامهای اسلامی)

کد خبر: 40233 چهارشنبه 26 تیر 1392 - 11:9
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (گروه اقتصاد پژوهشکده نظامهای اسلامی)
  

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، از مراکز فعال پژوهشی کشور است که در زمینه مطالعات مربوط به اسلام و انقلاب ایران (۱۳۵۷) فعالیت دارد. این پژوهشگاه در سال ۱۳۷۳ تأسیس شد. در حال حاضر حجت‌الاسلام علی‌اکبر رشاد ریاست آن را عهده دار است.

 

اهداف و رويكردها

1- نقادي و بازپيرايي مواريث معرفتي علمي بازمانده از سلف صالح، در حوزه دين‌پژوهي و حكمت ومعرفت ديني و نظامات اجتماعي اسلام.

2- بازآرايي و ارائه مناسب معارف ديني، بالحاظ نظرها و نيازهاي نوپديد.

3- اهتمام به نظريه‌پردازي، نوآوري و گره‌گشايي درقلمرو انديشه ديني و نظام‌هاي رفتاري اسلام.

4- مطالعۀ تطبيقي و نقد مبتكرانه وعالمانه مكاتب و مناظر فكري معارض.

5- دفاع علمي از حكمت و انديشه و فرهنگديني.

6- کوشش براي رفع نيازهاي علمي و نظري نظام جمهوري اسلامي در حوزه نظامهای اجتماعي و رفتاري اسلام.چشم‌انداز بيست ساله

1- بر خوردار از جايگاه برجسته‌ترين دستگاه مولد انديشه و معرفت به عنوان پژوهشگاه جامع و مرجع در زمينه‌هاي معرفت ديني و علوم انساني مرتبط و مماس با قلمرو دين در افق جهان اسلام

2- دست يافته به تبيين کامل گفتمان مجدد و طراحي جامع الگوهاي روزآمد نظام‌هاي رفتاري مورد نياز حکومت اسلامي (سياست، قضا، اقتصاد، خلاق، مديريت، محيطزيست، ...)

3- داراي جايگاه بزرگ‌ترين گفتمان فکري نقاد و رقيب گفتمان‌هاي معارضجهاني در حوزه معرفت ديني، و تواناترين مدافع معرفتي اسلام ناب محمدي(ص) در افق بين‌المللي

4-برخوردار از جايگاه برترين و اثر‌گذارترين موسسۀ ملي تامين کننده نياز‌هاي فکري فرهنگي طبقات نخبه دانشگاهي، حوزوي، مديريتي و جوان کشور  و بزرگ‌ترين پشتيباني کننده دستگاه‌هاي فرهنگي صفي

5- تحقق بخش نظام «آموزشِ پژوهش محورِپرورش مآل» در تربيت نيروي علمي مورد نياز برنامه‌هاي پژوهشکده‌ها.

6- دارنده و در برگيرنده شمار در خوري از محققان متمحض متضلع و صاحب‌نظران کارآمد و نام آور درحوزه علمي فعاليت به مقياس ملي و جهاني

6- برخوردار از سامانه‌هاي مديريتي برترو دارنده بالاترين نصاب کيفي در زمينه سرمايه‌هاي سازماني و نيروي انساني در قياس با دستگاه‌هاي نظير و متناظر در افق ملي

 

اصول راهبردي

اصل يکم) التزام به کار بست تدابير و دغدغه‌هاي فکري فرهنگي رهبر معظم انقلاب اسلامي.

اصل دوم) رصد رخدادها و جريان‌هاي معرفتي و آينده‌نگري و گمانه‌زنيچالش‌ها و نياز‌هاي فکري نظري نظام و امت اسلامي.

اصل سوم) اهتمام به تحققسامانه مديريتي برتر و فراهم‌سازي سرمايه‌هاي سازماني و نيروي انساني کيفي وکارآمد.

اصل چهارم) تحفظ بر مکتب‌وارگي معرفتي پژوهشگاه در فعاليت‌ها و انسجام برنامه‌ها.

اصل پنجم) اهتمام بر تبيين، تعميق و توسعه گفتمان مجدد.

اصل ششم) رعايت تخصص و توغل علمي و تمحض مطالعاتي، ضمن عطف توجه به پيوستگي معرفت‌ها ورشته‌هاي علمي.

اصل هفتم) اهتمام به نظريه‌پردازي و نوآوري در قلمرو حکمت نظري وحکمت ديني، و مواجهه نقادانه با مکاتب معارض و متفکران رقيب.

اصل هشتم) برنامه محوري و تکثر در برآيند و برونداد.

اصل نهم) اثر بخشي و کاربردمنديفعاليت‌ها.

اصل دهم) خلاقيت و استخدام شيوه‌ها و ابزار‌هاي پيشرفته و نوآمدتحقيقاتي و ارتباطي.

اصل يازده) اهتمام به تأمين نيازمندي‌هاي مخاطباننخبه.

اصل دوازدهم) نخبه‌پذيري و زبده پروري در نيروي علمي.

اصل سيزدهم) طراحي و اجرای نظام آموزشِ پژوهش محورِ پرورش مآل مبتني بر يافته‌هايپژوهشي.

اصل چهاردهم) استخدام حداکثري استطاعت‌هاي داخلي و خارجي در جهت اهداف وفعاليت‌هاي پژوهشگاه، و توانمندسازي اعضاي هيأت علمي در راستاي تأثير‌گذاريجهت‌دهنده فکري معرفتي در مقياس ملي و جهاني.وظايف كلی

1- تحقيق، تأليف، ترجمه و نشر آثار علمي متقن و كاربردي، با بهره‌گيري از قالب و بيانفراخور نسل معاصر، در زمينه‌هاي:

- پايه‌ها و پي‌ساختهاي تفكر ديني، حكمتاسلامي، معرفت‌شناسي، و عرفان.

ـ قرآن‌پژوهي، منطق فهم دين، و كلام اسلامي.

ـ نظام ارزشي، پايه‌ها و ويژگي‌هاي نظامات سياسي، حقوقي، اقتصادي، مديريتي و اخلاقي ـتربيتي اسلام.

ـ غربشناسي، فرهنگ، تاريخ و تمدن اسلامي و ايراني.

ـ مباني،آرمانها و مواضع اصولي انقلاب اسلامي.

ـ ادبيات انديشه.

2- نگارش و تدوين دانشنامه‌هاي ديني در حوزه‌هاي معرفتي مورد علاقه پژوهشگاه

3- بررسي علل و عوارض آسيب‌پذيري جامعه به ويژه نسل جوان، در زمينه باورداشت‌هاي ديني، فرهنگ ملي و يافتن راهكارهاي مناسب، و تأليف و نشر آثار مكتوب

4- نقد و بررسي علمي مباني و مواضع مكاتب فلسفي ـ فكري معارض و پاسخگويي به استفهامات و شبهات القاييآنان

5- تشكيل دوره‌هاي آموزش عالي و رشته‌هاي تخصصي، در مقاطع تحصيلي كارشناسيارشد و دكتري و سطوح سه و چهار حوزوي به منظور تربيت محققان و صاحبنظران كارآمد (برابر مقررات)

6- اطلاع‌رساني و تهيه و نشر ماهنامه‌ها و فصلنامه‌هاي علمي باتأكيد بر نياز دانشگاهيان، حوزويان، هنرمندان، فرهنگيان، و ساير اقشار اجتماعي تأثيرگذار

7- برپايي همايش‌ها و نشست‌هاي علمي و تحقيقي و کرسي‌هاي نظريه‌پردازي، نقد و مناظره

8- ايجاد ارتباط فعال با شخصيت‌ها، تشكل‌ها،دستگاه‌هاي علمي تحقيقي حوزوي و دانشگاهي داخل و خارج، و رسانه‌هاي همگاني، به منظور همكاري و بهره‌برداري از نظرات، تجارب و دستاوردهاي تحقيقاتي و مطالعاتي آنان در قلمرو اهداف و وظايف پژوهشگاه

9- شناسايي، جذب و به كارگيري محققان، مترجمانو حمايت از پژوهشگراني كه در حوزه فعاليت‌هاي پژوهشگاه به پژوهش و نگارش مي‌پردازند.

 

ساختار

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دارای 29 گروه پژوهشی در قالب چهار پژوهشکده زیر است:

1- پژوهشکده حکمت و دین پژوهی

2- پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی

3- پژوهشکده نظام‌های اسلامی

4- پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی

 

پژوهشکده نظام‌های اسلامی

این پژوهشكده داراي پنج گروه علمي با عنوان‌هاي: «فقه و حقوق»، «سياست»، «اقتصاد»، «اخلاق» و «مديريت اسلامي» است. اهداف و برنامه‌هاي كلي این پژوهشکده به شرح ذیل است:

ـ بازپژوهي و پيراست و تنسيق فقه غني و قويم اسلامي و دانش‌هاي وابسته (فلسفه فقه، قواعد فقه، اصول فقه، فقه سياست و فقه اقتصاد) با لحاظ دستاورد‌ها و روش‌هاي علمي نوين و نيازهاي كنوني امت.

ـ كشف و طراحي نظام‌هاي حقوقي، سياسي و اقتصادي اسلام.

ـ تحقيق و تبيين عالمانه مباني و مباحث اساسي نظامات اجتماعي اسلام، و ارائه الگوهاي كاربردي در قلمرو آن.

ـ آسيب‌شناسي نظري و كاركردي نظام جمهوري اسلامي و مدد‌رساني به متوليان امور و بسترسازي براي تحقق كامل‌تر نظام‌هاي اسلامي.

ـ تحقيق در باب مسائل مستحدثه به انگيزه گره‌گشايي در زمينه نيازهاي نوپيداي فقهي.

ـ پاسخ‌گويي به شبهات مطرح در باب فقه و نظام‌هاي حقوقي، سياسي و اقتصادي اسلام.

ـ شناخت و نقد علمي مكاتب و نظامات معارض.


اهداف و برنامه‌هاي كلي گروه اقتصاد

ـ كشف و تبيين نظام اقتصادي اسلام در قلمرو مباني بينشي، فلسفي، و ارزشي، اهداف، الگوهاي رفتاري افراد، گروه‌ها و دولت در حوزه اقتصاد، منطق و ساختار حاكم بر سه عنصر فوق.

ـ طراحي نظري سازمان‌ها و مؤسسات نظام اقتصادي اسلام با توجه به مقتضيات زمان و مكان.

ـ بسترسازي علمي جهت تحقق نظام اقتصادي اسلام.

ـ تحقيق در زمينه مسائل مستحدثه فقهي و نيازهاي نوپيدا در حوزه اقتصاد.

ـ شبهه‌شناسي و پاسخگويي به شبهات مطرح در قلمرو اقتصاد اسلامي.

ـ مطالعه تطبيقي و نقد ساير مكاتب و نظام‌هاي اقتصادي.

ـ مطالعات علمي و كاربردي و آسيب‌شناسي اقتصاد جمهوري اسلامي ايران.

فصلنامه اقتصاد اسلامي، مجله‌اي داراي درجه علمي ـ پژوهشي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است که از سوي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي به منظور طرح و توسعه مطالعات بنيادي و كاربردي در باب اقتصاد اسلامي و اقتصاد ايران منتشر مي‌گردد.