ليزينگ سبز

کد خبر: 60379 شنبه 11 آبان 1392 - 17:0
ليزينگ سبز
مديرعامل شرکت ليزينگ اقتصاد نوين گفت: طرح «ليزينگ سبز» در واقع مسووليت اولويت دادن به تامين منابع مالي به توليد‌کنندگان و مصرف‌کنندگان ماشين آلات، تجهيزات و لوازم کاري را که در صنايع مرتبط با کنترل و کاهش مصرف انرژي و کاهش آلودگي هوا و... فعاليت مي کنند، مورد حمايت قرار مي‌دهد.

به گفته محمد کاظم، صنايع مرتبط با بازيافت مواد پلاستيک، ضايعات فلزي، کاغذ، نفت، زباله هاي طبيعي و شيميايي، خريد لوازم و تجهيزات صنعتي براي گسترش و توسعه تصفيه‌خانه‌هاي صنعتي و صنايعي از اين قبيل نيز در حوزه ليزينگ سبز قرار مي‌گيرد.

وي با بيان اينکه بسترسازي براي معرفي و توسعه ابزارهاي مالي نوين اجاره داري اعتباري در نظام بانکداري اسلامي از جمله مزاياي ليزينگ سبز براي صنعت ليزينگ است، افزود: گسترش فرهنگ ليزينگ و صنعت اجاره داري در ادبيات ارتباطي جامعه، توسعه ساختار و کارکرد صنعت ليزينگ و اثر بخشي آن در اقتصاد ملي و ارتقاي شهرت و محبوبيت فعاليت هاي ليزينگ در جامعه نيز از ديگر مزاياي اين نوع ليزينگ است.


منبع: روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 3054 به تاريخ 11/8/92، صفحه 13 (بانك و بيمه).

 
مطالب مرتبط: