پرونده «بانکداری اخلاقی»

کد خبر: 80427 شنبه 16 آذر 1392 - 14:2
پرونده «بانکداری اخلاقی»

مسئول پرونده: وهاب قلیچ

شاید نتوان به علت تفاوت دیدگاه­ها، شاخصهای اخلاقی و نیز تفاوت فرهنگی اجتماعی جوامع مختلف با یکدیگر، تعریف دقیق و واحدی از بانکداری اخلاقی ارائه نمود؛ اما میتوان این نوع بانکداری را فعالیتی بانکی با رعایت کامل حقوق انسانی، التزام به رقابتی سالم و نیز مسئولیتپذیر و پاسخگو در قبال رفتارها توصیف نمود. به بیانی دقیق‌تر، بانکداری اخلاقی تلاشی است در جهت صیانت از محیط زیست با اهداف اجتماعی و حتی سیاسی که سعی می‌دارد از فعالیتهای نامطلوب اجتناب نموده و به سمت فعالیتهای مطلوب حرکت داشته باشد.

شواهد امر حاکی از آن است که با آنکه از ورود مفهوم بانکداری اخلاقی به ادبیات متعارف بانکی مدت زمان زیادی نمی­ گذرد، اما این مفهوم به سرعت در حال رشد و توسعه در ابعاد نظری و اجرایی در بین بانکهای جهان بوده و در آینده‌ای نزدیک به جایگاه قابل توجهی در منظر کارشناسان و متخصصان امور بانکی دست خواهد یافت.

با توجه به اهمیت موضوع، فصلنامه تازه‌های اقتصاد در شماره 136 خود پرونده‌ای را تحت عنوان «بانکداری اخلاقی» به چاپ رسانده است. جهت آشنایی بیشتر جامعه علمی کشور و خصوصاً کارشناسان نظام بانکی، فایل مقالات و مصاحبه‌های این پرونده در اختیار عموم علاقمندان قرار می‌گیرد:  1. پیوند اخلاق با صنعت بانکداری؛ فیروزه بابائی..........................................................دریافت: Text / PDF
  2.  ماهیت اخلاقی بانک‌های اسلامی؛ مجتبی ستاری قهفرخی.........................................دریافت: Text / PDF
  3.  بانکداری پس از یازده سپتامبر؛ الهام سلطانی‌زاده.......................................................دریافت: Text / PDF
  4.  بحران مالی 2008؛ فرصتی برای بانکداری اخلاقی؛  وهاب قلیچ..............................دریافت: Text / PDF
  5. نقش اخلاق در حرفه بانکداری؛ ‌دکتر محمد طالبی.....................................................دریافت: Text / PDF
  6.  نسبت اخلاق با کسب و کار(مصاحبه با دکتر رحیمی بروجردی)؛ وهاب قلیچ......دریافت: Text / PDF
  7. منشور اخلاقی فرهنگی و اداری بانک مرکزی؛  فهیمه فروردین................................دریافت: Text / PDF

 

مطالب مرتبط: