گزارش «مدیریت ثروت اسلامی»

کد خبر: 80457 یکشنبه 24 آذر 1392 - 16:8
گزارش «مدیریت ثروت اسلامی»

 

رسول خوانساري (کارشناس پژوهشي) و رضا یارمحمدی (پژوهشگر)

ثروت امانتي از جانب خداست که بايد به خوبي مديريت شود. فرد مسلمان براي برتري و قدرت، جذب ثروت نمي‌شود؛ بلکه از ثروت به عنوان ابزاري براي رسيدن به يک هدف والاتر استفاده مي‌کند. مفهوم واقعي مديريت ثروت براي سرمايه‌گذاران اسلامي مهم است، زيرا آنها خواهان دارايي‌هاي مطمئن و ثروت نقدشونده،‌ نه‌تنها براي خود که براي خانواده‌شان هستند. فرد مسلمان نسبت به تأمين رفاه خانواده خود مسئوليت دارد. از اين رو نه‌تنها مسئول ثروت خود در زمان حيات است، بلکه بايد براي دوران پس از مرگ خود نيز برنامه‌ريزي داشته باشد، تا خانواده و نزديکان وي دچار مشکل نشوند.

با مديريت مطلوب ثروت بر اساس احکام شريعت، علاوه بر منافع مادي مي‌توان در جست‌و‌جوي پاداش‌هاي اخروي نيز بود. در اسلام ثروت به خودي خود هدف قرار نمي‌گيرد، بلکه ابزاري براي دستيابي به ارزش‌هاي بالاتر است. اين بدان معني است که اگر پول از راه صحيحي به دست آيد و سرمايه‌گذاري و مصرف شود، موجب پاداش و «برکت» نه تنها براي خود شخص بلکه براي خانواده وي و جامعه خواهد شد.

گزارش پژوهشی «مديريت ثروت اسلامي» در پي تبيين مفهوم ثروت از ديدگاه اسلام و تبيين فرايند مديريت ثروت بر اساس احکام شريعت است و روند تحولات مديريت ثروت اسلامي را در جهان بررسي مي‌کند.
علاقمندان می‌توانند فایل این گزارش پژوهشی را از
 این لینک دریافت نمایند.