تکافل وارد بازار مالی ایران می‌شود

کد خبر: 90580 چهارشنبه 16 بهمن 1392 - 16:22
تکافل وارد بازار مالی ایران می‌شود

علي فتحعلي مديرعامل بيمه آرمان ضمن بيان مطلب فوق گفت: اقدامات اوليه براي عرضه بيمه تکافل انجام شده و منتظر تاييد بيمه مرکزي و دريافت مجوزهاي لازم هستيم.

فتحعلي در يک نشست خبري با اشاره به اين نکته که بيمه تکافل بر مبناي عقود اسلامي مضاربه، وکالت، ترکيب مضاربه و وکالت يا وقف ارائه مي‌شود، اضافه کرد: بيمه‌هاي اسلامي به شدت در حال رشد است و اکنون حجم پرتفوي اين بيمه‌ها بالغ بر 20 ميليارد دلار در سراسر جهان است، ولي هنوز در ايران جايگاه خود را پيدا نکرده است.

وي با تاکيد بر اين نکته که در تکافل، حق بيمه به سهام تبديل مي‌شود که قابل خريد و فروش است، يادآور شد: تکافل هر سال حداقل 25 درصد رشد مي کند و در کشورهايي همچون مالزي، حجم بيمه‌هاي عمومي کاهش يافته و به جاي آن بيمه تکافل رشد کرده است. فتحعلي ادامه داد: بيمه مرکزي پيشنهاد کرده است که ما پوشش تکافل را با بيمه‌هاي بدنه خودرو شروع کنيم.

وي پيش‌بيني کرد که با توجه به ماهيت بيمه‌هاي تکافل، مردم به شدت از اين بيمه استقبال خواهند کرد.

منبع: روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 3129 به تاريخ 1392/11/16، صفحه 13 (بانك و بيمه).