پژوهشکده پولی و بانکی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
Monetary and Banking Research Institute
تلفن : ۵۴-۸۸۶۵۷۴۵۰ فاكس : ۸۸۶۵۷۳۹۹
نام و نام خانوادگی داخلی واحد سازمانی
نام و نام خانوادگی داخلی واحد سازمانی
نام و نام خانوادگی داخلی واحد سازمانی
دکتر دیواندری، علی 8004-8003 حوزه ریاست
فهیم، آذرگل 8004-8003 حوزه ریاست
قوامی فر، عبدالکریم 8007 حوزه ریاست
حسن معتمدی 4304 مشاور
دکتر امیرحسین امین آزاد 4303 مشاور
دکتر حمید، زمانزاده(معاونت پژوهشی) 8022-8023 معاونت پژوهشی
اثباتی، فاطمه (مسئول دفتر) 8022-8023 معاونت پژوهشی
موفق، خلیل اله 8107 معاونت توسعه منابع و ئشتیبانی
غفوری، صفیه 8105-8106 معاونت اداری و مالی
دکتر ربیع همدانی، هستی(مدیر) 8207 آموزش و همایش‌ها
دهقانپیر، علی 8211 آموزش و همایش‌ها
صیادی، مژگان 8202 آموزش و همایش‌ها
کریمی، الناز 8209 آموزش و همایش‌ها
رجبی، فصیحه 8203 آموزش و همایش‌ها
فرجی، مژگان 8206 آموزش و همایش‌ها
سراج، سودابه 8205 آموزش و همایش‌ها
محرابی، ملیکا 8204 آموزش و همایش‌ها
حسینی، حمید 8207 آموزش و همایش‌ها
دکتر همتی، مریم (مدیر) 8025 امور پژوهشی
حسینی، سمیرا 7102 امور پژوهشی
کریمی، سیروس 7100 امور پژوهشی
ستوده، وحیده 7101 امور پژوهشی
قلی نژاد، حمید 6100 امور پژوهشی
دکترمیثمی، حسین(مدیر گروه) 6000 گروه پژوهشی بانکداری اسلامی
دکترندری، کامران 7107 گروه پژوهشی بانکداری اسلامی
دکتر قلیچ، وهاب 6002 گروه پژوهشی بانکداری اسلامی
محرابی، لیلا 6007 گروه پژوهشی بانکداری اسلامی
ملاکریمی، فرشته 6008 گروه پژوهشی بانکداری اسلامی
بیابانی، زینب 6005 گروه پژوهشی بانکداری اسلامی
خوانساری، رسول 6010 گروه پژوهشی بانکداری اسلامی
دکتر جلالی نائینی(مدیر گروه) 5200 گروه پژوهشی تحقیقات اقتصادی
باستان زاد، حسین 5202 گروه پژوهشی تحقیقات اقتصادی
دکتر ابراهیمی، ایلناز 5207 گروه پژوهشی تحقیقات اقتصادی
دکتر هادیان، مهدی 5201 گروه پژوهشی تحقیقات اقتصادی
ریاحی، ضحی 5206 گروه پژوهشی تحقیقات اقتصادی
دکتر ابراهیمی، سجاد 5210 گروه پژوهشی تحقیقات اقتصادی
دکتر بختیار 6207 گروه پژوهشی بانکداری
دکتر سپهوند، مهرداد(مدیر گروه) 6300 گروه پژوهشی بانکداری
دکتر شاهچرا، مهشید 6201 گروه پژوهشی بانکداری
دکتر خوشنود، زهرا 6202 گروه پژوهشی بانکداری
دکتر احمدیان، اعظم 6307 گروه پژوهشی بانکداری
طاهری، ماندانا 6209 گروه پژوهشی بانکداری
اسفندیاری، مرضیه 6203 گروه پژوهشی بانکداری
ولی پور پاشاه، محمد 6305 گروه پژوهشی بانکداری
حیدری، هادی 6308 گروه پژوهشی بانکداری
ارباب افضلی، محمد 6301 گروه پژوهشی بانکداری
نوربخش، فاطمه 6204 گروه پژوهشی بانکداری
دکتر امیرشکاری، نیما(مدیر گروه) 5330 گروه بانکداری الکترونیک
عینیان، مجید 5333 گروه بانکداری الکترونیک
دکتر مجاب، رامین 5337 گروه بانکداری الکترونیک
لطیفی، زهرا 5321 گروه بانکداری الکترونیک
     
مهدوی، محبوبه 2001 روابط عمومی
ساعتچی، مینا(مدیر) 2002-2003 روابط عمومی
موسوی، علی 2023 روابط عمومی
مهدوی‌فر، روح‌اله 2014 پایگاه خبری ایبنا
فکس 2022 روابط عمومی
شهابی، شه 2024 پایگاه خبری ایبنا
مومنی، هادی 2021 پایگاه خبری ایبنا
صادقی، پوریا 2013 پایگاه خبری ایبنا
فوقی، مهدی 2011 پایگاه خبری ایبنا
قاسمی، علی 2005 پایگاه خبری ایبنا
رهبر، مهدی 2012 پایگاه خبری ایبنا
کلاهدوز، ساناز 2019 پایگاه خبری ایبنا
سیدجلال‌الدین، سیدرضا 2103 پایگاه خبری ایبنا
مهدوی، محمود 2110 پایگاه خبری ایبنا
فکس 2020 پایگاه خبری ایبنا
فرضی، روناک(مدیر) 7200 انتشارات
محمدیان، زهره 7209 انتشارات
امیرلو، صفورا 7210 انتشارات
علیزاده، محمد 1012 انتشارات
درخشان، حسین 8308 انتشارات
عبدی، علی 7208 انتشارات
ذاکرالحسینی، محسن 4104 انتشارات
نوری، اکرم 7204 انتشارات
درب پارکینگ 1011-1010 انتظامات
درب ورودی 1016 انتظامات
دکتر ربیع همدانی، هستی 8207 مسئول تحصیلات تکمیلی
دکتر بدری، احمد 3305 گروه مدیریت مالی
مهندس راحمی، پیمان(مدیر) 8300 اداری و پشتیبانی
توفیقی، شیرین 8302 اداره امور پرسنلی
فرجیان، داوود 8305 اداری و پشتیبانی
معافی، سهند 7301 اداری و پشتیبانی
پورمند، سجاد 8009 اداری و پشتیبانی
کاووسی زاده، عارف 1020 پشتیبانی
محمودی، جعفر 1020 پشتیبانی
فضایلی، امیرعلی 1013-1014 اداری و پشتیبانی
عزیزی، نوذر 1300 اداری و پشتیبانی
کرمی، سینا 7304 انفورماتیک
علیرضایی، مژگان 7307 انفورماتیک
تاسیسات 1310 نشریه Money And Economy
دکتر شرزه ای، غلامعلی 1305 نشریه Money And Economy
دکتر مجاب، رامین 5337 نشریات پژوهش‌های پولی و بانکی
فرشچیان، بیتا 1307 نشریات پژوهش‌های پولی و بانکی
پروهان، رضا(مدیر) 7000 امور مالی
ارزنده، اندیشه 7005 امور مالی
موسوی، شبنم 7004 امور مالی
نجمی، مریم 7006 امور مالی
شاطری، مهدی ۷۰۱۵ امور مالی
عروجی، ناهید(دبیرخانه) 1301 امور اداری
ایلانلو، معصومه(دبیرخانه) 1302 امور اداری
بی باک، کمال 8310 اداره امور پرسنلی
     
دکتر زارعی، ژاله (مدیر) 8306 انجمن علمی پول‌ و بانک ایران
مصدر، مینا 4101 انجمن علمی پول‌ و بانک ایران
دوره‌های آموزشی جاری
تازه‌های نشر
پیوندها